46295 - Για την Ανατολική Μεσόγειο

Ν. Λυγερός

Για την Ανατολική Μεσόγειο
και την αξιοποίησή της
στον τομέα των υδρογονανθράκων
υπάρχει ένα timing,
ένα παράθυρο
που δεν πρέπει
να χαθεί
γιατί σε μερικές
δεκαετίες
η αξιοποίηση
του Βορείου Πόλου
θα είναι εφικτή
και τότε
η διαφορά
θα κάνει
τη διαφορά
για το μέλλον
των χωρών.