46300 - Το ήθος και το ύφος

Ν. Λυγερός

Το ήθος και το ύφος
της μάνας
του Κωνσταντίνου
σε βάζουν
μπροστά
στις ευθύνες σου
για το τι πρέπει
να κάνεις
για να την υποστηρίξεις
με το έργο σου
που ακολουθεί
το πρέπον
για την προστασία
των δικών μας
εκεί
που τους αδικούν
οι αρχές
της βαρβαρότητας.