46305 - Το άλλο μοναστήρι

Ν. Λυγερός

Μάνα: Μου έλεγε ότι σε αυτό το σπίτι με αυτό τον κήπο και με αυτή τη θέα ένιωθε πιο κοντά στον Θεό.
Δάσκαλος: Τώρα βλέπεις ότι είχε δίκιο.
Μάνα: Μου έλεγε επίσης ότι εδώ ήταν μοναστήρι για αυτόν.
Δάσκαλος: Και τα μοναστήρια έχουν αγωνιστές.
Μάνα: Γιατί να φύγει όμως;
Δάσκαλος: Για να δείξει το παράδειγμα της αντίστασης.
Μάνα: Σε ποιους;
Δάσκαλος: Στους δικούς μας και τους ξένους.
Μάνα: Όμως τον δολοφόνησαν.
Δάσκαλος: Η βαρβαρότητα δεν ανέχεται το θάρρος και την αξιοπρέπεια.
Μάνα: Και τι θα κάνουμε τώρα.
Δάσκαλος: Θα αγωνιστούμε για τη μνήμη του και την ελευθερία της πατρίδας.
Μάνα: Με το μοναστήρι μαζί μας.