46308 - Μιλάμε για αντίσταση

Ν. Λυγερός

Μιλάμε για αντίσταση
με θεωρητικό τρόπο
αλλά όταν βλέπουμε
τι σημαίνει πρακτικά
όταν αυτή γίνεται
πάνω στο ίδιο σου το σώμα
τότε καταλαβαίνεις
πόσο βάθος έχει
και πόσο δύσκολο
είναι το έργο
που πρέπει
να παραχθεί
για να υπάρχουν
απτά παραδείγματα
που θα αλλάξουν
τα δεδομένα
και θα επιτρέψουν
στο μέλλον
την ελεύθερη ζωή
στη Βόρειο Ήπειρο.