46309 - Ποιος μίλησε

Ν. Λυγερός

Ποιος μίλησε όταν το Μαυροβούνιο
αποσχίστηκε από τη Σερβία;
Κανείς επί της ουσίας
διότι όλοι ήξεραν
ότι ήταν πάντα
ιστορικά ανεξάρτητο.
Η Γιουγκοσλαβία αποτελούσε
μια ιδεολογική καταπάτηση
των λαών της περιοχής.
Και τελείωσε.
Η Σερβία θέλησε να συνεχίσει
αλλά χωρίς να το πιστεύει.
Και τώρα το Μαυροβούνιο
είναι μια ανεξάρτητη χώρα
που εντάχθηκε
στη συμμαχία
και προχωρά σταθερά
την ενταξιακή της πορεία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι παράδειγμα
για τη Βόρεια Ήπειρο.