46311 - Η αποστολή συνεχίζεται

Ν. Λυγερός

Η αποστολή συνεχίζεται
στη Βιέννη
που ξέρει
από το παρελθόν
τι σημαίνει
να συνυπάρχουν πολλοί λαοί
στη ίδια Αυτοκρατορία
και ποια είναι
τα όρια αυτής.
Έτσι στην πρωτεύουσα
μπορούμε να δούμε
το άλλο ύφος
ενός κράτους
που ξέρει
τι σημαίνει
η ιστορία
και πως τρέφει
το μέλλον της
μέσω του έργου της.