46316 - Με τη Μάνα

Ν. Λυγερός

Με τη Μάνα
του Κωνσταντίνου
είδαμε
τον ζωντανό
επιτάφιο
που είχε
καταγράψει
παλαιότερα
ο Ρίτσος
αλλά τώρα
μιλούσε
μαζί μας
με το ίδιο ύφος
δίχως ποτέ
να παρακαλά
λόγω
της αξιοπρέπειας
που είχε
μέσα της.