46317 - Η Βιέννη

Ν. Λυγερός

Η Βιέννη
στο κέντρο
της Ευρώπης
βλέπει
καλύτερα
το βάθος
της ιστορίας
των λαών
που ζουν
πάνω
στην ήπειρο
γιατί
είναι
ικανή
να διαχωρίσει
τις διαφορές
των ανθρώπων
και να δει
ότι είναι
πλούτος.