46340 - Για το Δικαστήριο

Ν. Λυγερός

Για το Δικαστήριο
είσαι υπεύθυνη
για όλα
και πρέπει
να αποδείξεις
κάθε στοιχείο
που καταθέτεις
ειδικά
όταν η υπόθεση
είναι
σοβαρή
αλλά
να ξέρεις
ότι θα είμαστε
πάντα
στο πλευρό σου
αν είσαι
αθώα
ή δίκαια.