46342 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μάνας
είναι απερίγραπτη
όταν αντιλαμβάνεται
πόσο μεγάλη
είναι η συνεισφορά σου
για να πάρεις πίσω
τα παιδιά
που έχεις
δικαίωμα
να δεις
μόνο δύο φορές
τον μήνα
μια ώρα
επειδή
ακόμα
περιμένεις
τη δικαστική
απόφαση
της δικαίωσης.