46344 - Ακούγοντας

Ν. Λυγερός

Ακούγοντας
το τσέλο
να κάνει
τους πρώτους
ήχους
μέσα
στο δωμάτιο
ακούς
μια ψυχή
που λέει
τις πρώτες
σκέψεις
στον κόσμο
για να αποδείξει
ότι δεν είναι
μόνο
ξύλο
αλλά
ξύλινη
ψυχή.