46347 - Τα Συλλαλητήρια

Ν. Λυγερός

Τα Συλλαλητήρια
του Ελληνισμού
έδωσαν
πολλές πληροφορίες
σε κράτη
που εξετάζουν
προσεκτικά
τι θέλουν
οι ξένοι λαοί
όταν έχουν
εθνικά
ζητήματα
και γι’ αυτό
όσοι συμμετέχουν
σε αυτά
δημιούργησαν
το πλαίσιο
της ανατροπής
της βαρβαρότητας.