46348 - Όσοι πίστευαν

Ν. Λυγερός

Όσοι πίστευαν
φανατικά
το Σχέδιο
Ανάν
αναγκάστηκαν
να αναθεωρήσουν
τη θέση τους
για να μην φανούν
ότι είχαν
άδικο
έτσι
θα γίνει
και για τις Πρέσπες
και ήδη
από τώρα
μπορείς
να δεις
αλλαγές
φάσης.