46349 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
συνεχίζεται
και χρειάζεται
εκστρατείες
για το μέλλον
έτσι ώστε
να καταλήξει
η όλη
προσπάθεια
ενάντια
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
που θα κάνει
ό,τι μπορεί
για να επιβάλλει
στοιχεία
που δεν έχουν
ιστορικό
υπόβαθρο.