46353 - Αν είσαι

Ν. Λυγερός

Αν είσαι
πιο κοντά
στους αθώους
θα καταλάβεις
τον πόνο τους
ακόμα
κι αν παραμένουν
σιωπηλοί
και τότε
θα αποφασίσεις
ποιες είναι
οι κινήσεις
που πρέπει
να κάνεις
για να τους βοηθήσεις
έμπρακτα
δίχως
να περιμένεις
κάποια
ενίσχυση.