46369 - Ύμνος

Ν. Λυγερός

Ύμνος
Αγίων Πάντων
χρειάζεται
για να καταλάβουν
οι ζωντανοί
ότι οι νεκροί
είναι μαζί μας
σε κάθε
αγώνα
που αξίζει
κι ότι
δεν είμαστε
μόνοι
απέναντι
στον ζυγό
της βαρβαρότητας
σε όλα
τα κατεχόμενα.