46378 - Με την έννοια

Ν. Λυγερός

Με την έννοια
της σύνθεσης
μπορείς
να δημιουργήσεις
νέες έννοιες
επειδή
χωρίς
αυτήν
δεν φαίνονται
επειδή
δεν υπάρχει
η καταλυτική
αντίδραση
για να ζήσουν
άλλα στοιχεία
που παραμένουν
κρυφά
χωρίς
πρόκληση.