46380 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
η σύνθεση
είναι εκ φύσης
πολύπλοκη
αλλά
είναι
αποτελεσματική
όταν
λειτουργεί
διότι
ξεπερνά
τα όρια
του απλού
μείγματος
γι’ αυτό
πρόσεχε
τη διαφορά
που οδηγεί
στο στρατήγημα.