46395 - Πάρε

Ν. Λυγερός

Πάρε
βαθιά
ανάσα
πριν
μπεις
στον ιερό
χώρο
γιατί
θα σε πλημμυρίσει
η ουσία του
λόγω
των γνώσεων
που έχει
περί
παλαιού
και νέου
διότι
δεν είναι
μόνο
βιβλιοθήκη
αλλά
κομμάτι
της Ανθρωπότητας.