46400 - Με τα κλειδιά

Ν. Λυγερός

Με τα κλειδιά
του κώδικα
ο Άγιος Πέτρος
δείχνει
ότι η είσοδος
δεν είναι
ανοιχτή
κι ότι
πρέπει
να υπάρξει
υπέρβαση
του πιστού
για να έχει
νόημα
η πρόσβαση
στον Παράδεισο
και αυτή
η πίστη
είναι
για όλους
κινητήρια
δύναμη
που λειτουργεί
καταλυτικά.