46404 - Το υπόβαθρο του Συμφώνου του 1919

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το θέμα της Βορείου Ηπείρου
αφορά άμεσα την πολιτική της Ιταλίας
που ήθελε να δώσει στην Αλβανία
όσο μεγαλύτερα σύνορα μπορούσε
γιατί ήξερε
ότι με αυτόν τον τρόπο
το νέο κράτος
θα ήταν εξαρτημένο από αυτή
άλλωστε η Αλβανία
έκοβε τον δρόμο της Σερβίας
προς την Αδριατική
και ταυτόχρονα εμπόδιζε
την Ελλάδα να επεκταθεί στην ακτή.
Αυτό φάνηκε
στη Συνδιάσκεψη Βουκουρεστίου
τον Ιούλιο του 1913
αλλά και στη Συνθήκη Λονδίνου
τον Απρίλιο του 1915.
Όμως τα πράγματα άλλαξαν
με το Σύμφωνο Βενιζέλου – Tittoni
αφού με αυτό το μυστικό
η Ιταλία έπρεπε να υποστηρίξει
τις ελληνικές αξιώσεις για τη Βόρειο Ήπειρο
και την Κορυτσά.