46409 - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θρησκευτικό Πρόγραμμα

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την προσφυγή που έγινε από γονείς και μαθήτριες για παραβίαση του δικαιώματός τους για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής και θρησκευτικής τους συνείδησης κατά των υπουργικών αποφάσεων του 2017, καταδίκασε την Ελλάδα για αυτόν τον χωρισμό. Άλλωστε και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η υποχρέωση του μαθητή να αποκαλύψει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις είναι αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του για να τις κάνει συμβατές με τις αποφάσεις των δύο Δικαστηρίων. Έτσι βλέπουμε με αντικειμενικό τρόπο πλέον ότι ο Υπουργός της εποχής είχε κάνει απαράδεκτες ιδεολογικές κινήσεις. Ήρθε η ώρα επιτέλους να διορθωθούν και αυτά τα θέματα για να μη μείνει ίχνος από αυτό το κακόβουλο πέρασμα που ήθελε να επιβάλλει ένα σύστημα που έχει καταρρεύσει σε πολλές χώρες, διότι πολύ απλά δεν άντεξε την πίεση της πραγματικότητας, αφού δεν μπορούσε να εφαρμοστεί πουθενά χωρίς πράξεις βαρβαρότητας, διότι λειτουργούσε ενάντια στην ελευθερία.