46412 - Ήδη το 1897

Ν. Λυγερός

Ήδη το 1897
ήθελες
να είσαι
στο μέτωπο
ακόμα
κι όταν
έφτασες
τελικά
είχε τελειώσει
χωρίς
προειδοποίηση
όμως
σου έμεινε
το πάθος
για τον αγώνα
και τη συνέχεια
του Ελληνισμού
ενώ υπήρχαν
παντού
κατεχόμενα
λόγω
βαρβαρότητας.