46415 - Μετά από τριάντα χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από τριάντα χρόνια
γιορτάζουμε
με χαρά
την κατάρρευση
του τείχους
του Βερολίνου
που έδειξε
πόσο
βάρβαρο
ήταν
το καθεστώς
του κομμουνισμού
που ήθελε
να σπάσει
κάθε
κόκκαλο
ανθρωπιάς
για να επιβάλλει
το απαράδεκτο,
γι’ αυτό
η χαρά μας
είναι
ύμνος.