46421 - Ποτέ δεν ξέχασες

Ν. Λυγερός

Ποτέ δεν ξέχασες
ποιος
καθυστέρησε
την απελευθέρωση
της Κοζάνης
και του Μοναστηριού
επειδή
είχε
βάλει
άλλες
προτεραιότητες
μέσω
της Θεσσαλονίκης
διότι
εκεί
κατάλαβες
ποια ήταν
η διαφορά
μεταξύ
πολιτικής
και γνήσιου
Ελληνισμού.