46422 - Έζησες

Ν. Λυγερός

Έζησες
από κοντά
τα αποτελέσματα
της Συνθήκης Βουκουρεστίου
του 1913,
και κανείς
δεν μπόρεσε
να σου κρύψει
τα στοιχεία
που θα είχαν
τεράστιες
ουρές
στη συνέχεια
επειδή
κανένας
δεν πρόβλεψε
τι ήθελαν
πραγματικά
οι λαοί
που δεν είχαν
ξεχάσει
απολύτως
τίποτα
από το παρελθόν.