46424 - Με τα βήματα

Ν. Λυγερός

Με τα βήματα
μέσα στο παρελθόν
πατούμε
πάνω
στην ιστορία
κι εξετάζουμε
κάθε σενάριο
που παίχτηκε
σε κάθε εποχή
για να δούμε
τις λεπτομέρειες
που χάραξαν
άλλες πορείες
και δημιούργησαν
διακλαδώσεις
πάνω
στις οποίες
ζούμε
χωρίς
να συνειδητοποιούμε
το βάθος
του χωροχρόνου
του Έθνους.