46425 - Τα κρυφά

Ν. Λυγερός

Τα κρυφά
σημεία
της ιστορίας
μάς μαθαίνουν
πώς επιλέχθηκαν
μερικά
σενάρια
για να γίνουν
η επόμενη
ιστορία
που άλλαξε
τη ζωή
των ανθρώπων
αλλά
και αυτή
του  Έθνους
που δεν ήξερε
προς τα που
να απελευθερώσει
τα εδάφη του
που ήταν
κατεχόμενα
για αιώνες.