46425 - Τα κρυφά

Ν. Λυγερός

Τα κρυφά
σημεία
της ιστορίας
μάς μαθαίνουν
πώς επιλέχθηκαν
μερικά
σενάρια
για να γίνουν
η επόμενη
ιστορία
που άλλαξε
τη ζωή
των ανθρώπων
αλλά
και αυτή
του  Έθνους
που δεν ήξερε
προς τα που
να απελευθερώσει
τα εδάφη του
που ήταν
κατεχόμενα
για αιώνες.

Close Menu