46426 - Με τα άρθρα σου

Ν. Λυγερός

Με τα άρθρα σου
στον τομέα
της Εξωτερικής
Πολιτικής
καθιέρωσες
ένα εθνικό
βλέμμα
που δεν είχε
το ίδιο
βάθος
πριν
γιατί
ποτέ
πριν
δεν τόλμησαν
να μιλήσουν
ξεκάθαρα
για την απελευθέρωση
των κατεχομένων
που τότε
ήταν
πολύ
περισσότερα.