46428 - Γενεαλογικό Δέντρο

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μάρκος Δραγούμης (1770 -1854)

Νικόλαος (1809 -1879)

Στέφανος (1842 – 1923)

Ίων (1878 – 1920)

⇅ ↖ Ναταλία (1872- 1973)

Παύλος Μελάς (1870 – 1904)