46439 - Τώρα

Ν. Λυγερός

Τώρα
κάθε βήμα
που θα κάνεις
μετά
την απελευθέρωση
θα είναι βήμα
ελευθερίας
διότι
κατάφερες
να κάνεις
την υπέρβαση
και να ξεπεράσεις
και τα πιο δύσκολα
εμπόδια της κοινωνίας
για να είσαι
εντελώς
της Ανθρωπότητας
μόνο με σχέσεις
και δεσμούς
χωρίς δεσμά
για να βοηθήσεις
τη βοήθεια.