46441 - Είναι τιμή

Ν. Λυγερός

Είναι τιμή
να σου δίνουν
να τρίψεις
και να λουστράρεις
τον ξύλινο
σταυρό
της νεκρής
γιατί είναι
ο πρώτος
που έρχεται
σε επαφή
με την ψυχή της
για να ξέρει
ότι την ακολουθούμε
στο νέο της
ταξίδι
και σε αυτήν
την απελευθέρωση
του σώματος
που προσφέρει
τη δυνατότητα
να δεις
τον Παράδεισο.