46443 - Ο νέος πίνακας του 1915

Ν. Λυγερός

Ο νέος πίνακας του 1915
δείχνει
στρατιώτες
στο φυλάκιο
δίπλα
από το τεράστιο
κανόνι
έτοιμοι
να κρατήσουν
τη θέση τους
και να αντέξουν
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
για να ζήσουν
ελεύθεροι
οι αθώοι
που πρέπει
να προστατευτούν
από τους Δίκαιους
επειδή
ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.