46445 - Με τις οδηγίες

Ν. Λυγερός

Με τις οδηγίες
για τα δάκτυλα
ακούς
σιγά σιγά
τους αναγκαίους
ήχους
που παράγουν
την πρώτη
μουσική
της ψυχής
που παλεύει
για να ξεπεράσει
την πρωτοβουλία
έτσι ώστε
να γίνει
καινοτομία
επειδή
κάνεις
χρήση
του έργου
της συνέχειας
που αγαπά
την Ανθρωπότητα.