46446 - Ακόμα και μία νότα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και μία νότα
είναι δύσκολη
στο τσέλο
γιατί οι δακτυλισμοί
δεν είναι
φυσιολογικοί
αν δεν έχεις
μέσα σου
το εύρος
της Διδασκαλίας.
Έτσι
πρέπει
να προσέχεις
κάθε
λεπτομέρεια
για να αγγίξεις
τις χορδές
με το πρέπον
ύφος
για να σεβαστείς
το έργο
της συνέχειας.