46449 - Αρχίζεις

Ν. Λυγερός

Αρχίζεις
να βλέπεις
καλύτερα
το παρελθόν
με τη χρήση
της βαθιάς
ιστορίας
όταν
προσέχεις
σχέσεις
που ήταν
κρυφές
χωρίς
το φως της
ενώ
λειτούργησαν
καταλυτικά
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
ακόμα
κι αν δεν ήταν
ανέλιξη
για το μέλλον.