4645 - Μαθηματική Συνείδηση

Ν. Λυγερός

Κανένα πανεπιστήμιο της πατρίδας σου

δεν χωρούσε την εμβέλειά σου.

Κανένας φοιτητής δεν άντεχε

το βάθος των γνώσεών σου.

Έπρεπε να βρεις αλλού

αυτούς που θα καταλάβαιναν.

Τα μαθηματικά σου ήθελαν

άλλες διαστάσεις για να ζήσουν.

Κι εσύ πέθανες απλός

για να μην τους κουράσεις.

Τώρα όμως είμαστε εδώ

μέσα στην ανθρωπιά σου.