46450 - Πάνω στην παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Πάνω στην παρτιτούρα
της ιστορίας
βλέπεις
περισσότερα
στοιχεία
από αυτά
που είναι
γραμμένα
επειδή
η στρατηγική
λειτουργεί
με το αόρατο
που επιτρέπει
την πρόσβαση
στο βάθος
που είναι
το μόνο
που κατανοεί
την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
πέρα
από τις κοινωνίες.