46451 - Πρόσεχε

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε
όλα τα άρθρα
των συνθηκών
και ιδιαίτερα
αυτών
που είναι
μυστικές
γιατί
το καθένα
έχει νόημα
αν συνδέεται
με άλλα
και αυτή
η σχέση
δημιουργεί
εξαρτήσεις
που στη συνέχεια
θα προκαλέσουν
ουρές
με φαινόμενα
θα είναι
επιπτώσεις
και μάλιστα
σκληρές.