46453 - Δεν υπήρξε

Ν. Λυγερός

Δεν υπήρξε
ποτέ
ανταλλαγή
μεταξύ
Δωδεκανήσων
και Βορείου Ηπείρου
όπως θεωρούν
πολλοί.
Η ιδέα είναι
ότι είχαν
εξάρτηση
με τις βλέψεις
των Ιταλών
στη Μικρά Ασία.
Και αυτό
αποτέλεσε
στρατηγικό
λάθος
για τη συνέχεια
πράγμα
που σημαίνει
ότι η διαπραγμάτευση
δεν ήταν αποτελεσματική.