46454 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
της βαθιάς
ιστορίας
είναι
ότι αναδεικνύει
στοιχεία
που είναι
θεμελιακά
γιατί
οι σχέσεις τους
είναι καταλυτικές
για την εξέλιξη
του έργου
ενώ
ξεχάστηκαν
και η πορεία
άλλαξε
χωρίς
να υπάρχει
έλεγχος
της κατάστασης
που άλλαξε
φάση.