46460 - Με το έργο της πίστης

Ν. Λυγερός

Με το έργο της πίστης
αλλάζεις
τον κόσμο
ακόμα
και των άθεων
διότι
εξηγείς
το βάθος
της Ανθρωπότητας
σε όποιον
την αγαπά
χωρίς
να έχεις
ανάγκη
να επιβάλλεις
κάποια θέση
και με αυτόν
τον τρόπο
βοηθάς
τη βοήθεια
για την εξέλιξη.