46462 - Με την επίθεση

Ν. Λυγερός

Με την επίθεση
των τσέλων
και των κρουστών
μπορείς
ν’ ακούσεις
τη χαρά
της απελευθέρωσης
την ώρα
της μάχης
γιατί κάθε χορδή
γίνεται ξίφος
ενάντια
στη βαρβαρότητα
και ο ρυθμός
χορός
λόγω αρμονίας
γιατί τα όπλα
είναι
τα χέρια μας
δηλαδή
η συνέχεια
της σκέψης
στο μέλλον.