46476 - Στη σύγκρουση

Ν. Λυγερός

Στη σύγκρουση
δεν ακούς
θορύβους
αλλά
έντεχνους
ήχους
που έρχονται
από το παρελθόν
για να συντονιστούν
με τις απαιτήσεις
του έργου
που θέλει
να δείξει
στους ανθρώπους
τι είναι
η αντεπίθεση
της Ανθρωπότητας
ενάντια
στα εργαλεία
της βαρβαρότητας
γιατί
υπάρχει
η χαρά
του αγώνα.