46477 - Πρέπει

Ν. Λυγερός

Πρέπει
να χαίρεσαι
και τα απλά
πράγματα
χωρίς
να τα απαξιώνεις
διότι
μπορεί
στη συνέχεια
να είναι
λεπτομέρειες
που θα μετατρέψεις
σε ενδείξεις
για την επίλυση
πολύπλοκων
προβλημάτων
που θέλουν
προσοχή
γιατί
κρύβουν
στοιχεία
που θέλουν
στρατηγική.