46479 - Και ο ήχος

Ν. Λυγερός

Και ο ήχος
έχει μία μορφή
κομψότητας
αφού δεν δέχεται
την αλλοίωση
που καταλήγει
σε θόρυβο
μπορεί όμως
μέσω
της ύφεσης
και της δίεσης
να εξελιχθεί
με τον ίδιο
τρόπο
που το κάνει
η τελειότητα
και μπορούσε
ακόμα
να αποκτήσει
και τελεολογία
αν ένιωθε
την έννοια
της κλίμακας.