46482 - Άμεσα και αμέσως

Ν. Λυγερός

Άμεσα και αμέσως
οι μικροί μαθητές
άρχισαν να αναλύουν
τα άγνωστα γράμματα
χάρη στους βαθμούς
των γραφημάτων τους
κι έτσι ανακάλυψαν
ιδιότητες που έχουν
και πόσο μοιάζουν
ή διαφορετικά είναι
με νέα στοιχεία
που ήταν
αόρατα
πριν το μάθημα
της κυρίας.
Χάρη
σε αυτές τις κινήσεις
έβλεπαν
πιο βαθιά
γράμματα
του παλιού
παρελθόντος.