46485 - Μερικές φορές

Ν. Λυγερός

Μερικές φορές
αναζητώντας
απλώς
έναν ράφτη
για το παντελόνι σου
ανακαλύπτεις
την ανθρωπιά
που εκφράζεται
πέρα από τις βελόνες
αλλά τρυπά
και αυτή
την καρδιά σου
γιατί νιώθεις
να σε διαπερνά
η ίδια η Ανθρωπότητα
που σας εξηγεί
ότι δεν είστε μόνοι
κι ότι η γλώσσα
της αγάπης της
δεν έχει όρια
έτσι θα κλάψετε
μαζί μας
αλλά από χαρά.