46486 - Κανένας δεν ξεχνά

Ν. Λυγερός

Κανένας δεν ξεχνά
τη γιαγιά
που χτύπησαν
στο Μπακού
και γι’ αυτό
είναι τόσο
σημαντικό
να μάθεις
τη γλώσσα
των προγόνων σου
αφού είναι
μορφή
αντίστασης
στη βαρβαρότητα
που θέλει
να επιβάλλει
παντού
τη λήθη
έτσι
μάθε
ότι είμαστε
μαζί
σε αυτόν
τον αγώνα.