46489 - Η εσωτερική αρχιτεκτονική

Ν. Λυγερός

Η εσωτερική αρχιτεκτονική
των ανθρώπων
λειτουργεί
ως αντίσταση
του Χρόνου
ενάντια
στη βαρβαρότητα
που θέλει
να κατακτήσει
τον χώρο.
Έτσι
τα έξυπνα
παιχνίδια
σου δείχνουν
πώς να χωρέσεις
την αντίσταση
σ’ ένα χώρο
μέσω
του χρόνου
σκέψης
που θα ενεργοποιήσει
τη νοημοσύνη
εντός
της μνημοσύνης.